Adatkezelés

Adatkezelés célja

A nyilatkozat kitöltője (továbbiakban: az Érintett) hozzájárulok ahhoz, hogy a Hesse Trade Kft. (továbbiakban: az Adatkezelő) az általam szolgáltatott személyes adataimat kezelje (megismerje, rögzítse, tárolja, feldolgozza) alábbi feltételekkel.

Az adatkezelés célja az Érintett azonosítása, a vele történő kapcsolattartás, az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a vállalkozói jogok érvényesítése.

További személyes adatok kezelése törvényi szabályozáson alapul, amelynek célja a jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számlázás, könyvelés stb.). Kezelt adatok: adószám, bankszámlaszám, szállítási és számlázási cím. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban irányadó jogszabályok:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR),
  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a jogszabályban leírt feltételekkel és kizárólag az Érintett előzetes hozzájárulásával történhet.

A hozzájáruló nyilatkozatot a Hesse Trade Kft. weboldalán is kitölthetem és elfogadhatom, mely így elektronikus úton kerül az Adatkezelőhöz.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható (kivéve azon személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján, vagy az Érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek).

Kijelentem, hogy az adatszolgáltatásom önkéntes alapú. Továbbá a Hesse Trade Kft.-től kapott Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem, az abban leírtakat elfogadom.

Adatkezeléssel kapcsolatos letölthető dokumentumok (pdf):